23 October 2011

Video 8 (Arnab dan kura-kura)


SUMBER : http://youtu.be/Z8vTdP_KS1I

TUGASAN :
Jawab soalan di bawah berpandukan cerita di atas.
1. Apakah nama haiwan yang terdapat dalam cerita di atas?
2. Mengapakah mereka berlumba?
3. Siapakah yang memenangi perlumbaan itu?
4. Apakah pengajaran yang terdapat dalam cerita tersebut?

CADANGAN PENGAJARAN:
Set Induksi : Tunjukkan gambar haiwan-haiwan yang biasa digunakan dalam cerita-cerita haiwan.(soal-jawab).
Langkah pengajaran:
1. Mainkan video
2. Selesaikan tugasan yang terdapat di bawah video secara lisan.
3.Latihan bertulis berkaitan cerita.(boleh gunakan latihan peta minda membandingbeza sikap haiwan) Double Bubble Map.
Penutup: Penegasan nilai murni.

Huraian Sukatan Pelajaran

UNIT 12, CERITA TELADAN,


a)Cerita Rakyat dalam Negara
b) Cerita Haiwan
c) Cerita Rakyat luar Negara
Objektif:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang sesuai.
2. Menyatakan makna perkataan, frasa dan ayat.
3. Menulis karangan dengan betul.
4. Membaca lancar dan memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.
5. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.
6. Memindahkan ayat penyata kepada ayat pasif dan sebaliknya.
7. Menyenaraikan isi dan idea yang terdapat dalam teks.
8. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang dibaca.
9. Memilih peribahasa yang sesuai berdasarkan teks.
Hasil pembelajaran:
Fokus Utama:
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.
Fokus Sampingan:
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.