29 June 2012

29.6.2012

Kata Hubung

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

1. Ziana Zain bukan sahaja bersuara merdu _____________ pandai berkomunikasi dengan penonton.

2. Adnan tidak mahu meneruskan persekolahannya ____________ dia sudah tidak berminat lagi untuk belajar.

3. Orang tua itu terpaksa menjadi penghuni rumah kebajikan ___________ anak-anaknya berjawatan tinggi.

4. Kami sekeluarga akan pulang ke kampung ___________ tibanya hari raya nanti.

5. ____________ kehidupan Arjun mewah ___________dia ketandusan kasih sayang mama dan papanya.

6. Bengkak di pipi Azdi ___________hari_________besar dan bernanah.

7. Adik menonton televisyen __________minum susu.

8. Ezani terbabas _____________cuba memotong lori tangki itu.

9. Maria _________Mariana telah berkawan rapat semenjak kecil lagi.

10. Syura bukan sahaja cantik ______________sopan tutur bicaranya.

11. Chris tetap meneruskan perusahaan pasu itu ______________beliau pernah mengalami kerugian.

12. Zaidi tidak pernah menghubungi saya ____________ berada di Kanada.

13. Dang Wangi berpaling __________berkata,"Cukup sampai di sini saja pertemuan kita."

14. Awak mesti membuat pilihan. saya ____________dia.

15. Dayana membeli rantai ____________ adiknya membeli cincin.

Salin soalan tatabahasa ini dalam buku BM 3.

Huraian Sukatan Pelajaran

UNIT 12, CERITA TELADAN,


a)Cerita Rakyat dalam Negara
b) Cerita Haiwan
c) Cerita Rakyat luar Negara
Objektif:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang sesuai.
2. Menyatakan makna perkataan, frasa dan ayat.
3. Menulis karangan dengan betul.
4. Membaca lancar dan memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.
5. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.
6. Memindahkan ayat penyata kepada ayat pasif dan sebaliknya.
7. Menyenaraikan isi dan idea yang terdapat dalam teks.
8. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang dibaca.
9. Memilih peribahasa yang sesuai berdasarkan teks.
Hasil pembelajaran:
Fokus Utama:
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.
Fokus Sampingan:
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.